Gretes familie og deres venner.

Anna Margrethe blev født midt i kredsen af kunstnerne omkring fynbomalerne.
Hendes Mor hed Elise Hansen og hendes far var maleren Peter Hansen. Link til PH som var med til at starte kunstmuseet i Fåborg, hvor mange af hans værker kan ses.

Peter Hansens søster Anna Link til AS , som selv blev en kendt malerinde, var gift med maleren Fritz Syberg. Link til FS De fik sammen 7 børn som næsten allesammen fik en kunstnerisk løbebane.

Peter Hansen anden søster Marie giftede sig med maleren Karl Schou.
Link til KS Maleren Syrak Hansen Link til SH var PH`s bror, så der manglede ikke kunstneriske tilbøjligheder i familien.

Gretes søster Elisabeth Neckelmann Link til EN var også malerinde og virkede som forkvinde for sammenslutningen af kvindelige kunstnere i Danmark.

Man kan forstå at der har været en vis skepsis fra de mandlige maleres side overfor de kvindelige ditto. Dette blev måske også hjulpet på vej af malernes læremester vennen Kristian Zartmann, som kun tog mandlige elever.

Andre af familiens nære malervenner var malerne Alhed Larsen Link til AL og Johannes Larsen, Link til JL som boede på møllebakken i Kerteminde.
--Nu Johannes Larsens museet i Kerteminde. --

Johannes Larsens søster Christine Swane Link til CS arbejdede med malerier og keramik.
Maleren Theodor Phillipsen Link til TP , som var en god ven i gruppen lavede keramiske fade og dyreskulpturer. foruden sine kedte malerier. En anden god ven i kredsen var arkitekt og keramiker Carl Petersen. Link til CP Han var arkitekten bag Faaborg Museum.

Grete giftede sig med Johannes V. Jensens Link til JVJ ældste søn Jens Jensen Link til JJ . Se hele historien i bogen om Grete Jensen.


Tilbage